Saint-Gobain Lajme

Kërko për lajme

09/22/2018
Ngjarje

EHS PO! Ky është slogani që do të shoqërojë 170 000 punonjësit e Saint-Gobain Group, kudo në botë, më 9 Tetor. I gjithë Grupi do të mobilizohet në këtë ditë për të theksuar edhe një herë rëndësinë që ka për ne, kujdesi për mjedisin, shëndetin dhe sigurinë e të gjithëve.