Saint-Gobain Lajme

Kërko për lajme

03/18/2019
Shtypi

Për të tetin vit radhazi, Saint-Gobain është shpallur si një ndër 100 kompanitë dhe institucionet më novatore sipas klasifikimit të Clarivate Analytics* "100 Novatorët Globalë Lider" për vitin 2018. Klasifikimi i sapo publikuar bazohet në katër cilësi: numri total i patentave, numri i patentave të dhëna në raport me patentat e kërkuara nga kompanitë, sfera globale e portofolit të patentave dhe ndikimi i patentave matur me numrin e referencave ndaj tyre.