Bituver XB-10 Mineral
Bituver XB-10 Mineral membranë bituminoze me përbërje plastomerike, me fleksibiliteti në të ftohtë, deri në -10°C, dhe me veshje poliestër të përforcuar dhe finiturë me copëza granili natyrale ose të ngjyrosur.
Bituver XB-5 Mineral
Bituver XB-5 MINERAL është i disponueshëm në finiturë me copëza granili natyrale ose të ngjyrosur.
Bituver XB-5
Bituver XB-5 membranë bituminoze me përbërje plastomerike, fleksibë në të ftohtë, deri në -5°C, me veshje poliestër të përforcuar dhe finiturë rëre.
Bituver X-5 Mineral
Bituver X-5 MINERAL membranë bituminoze me përbërje elastoplastomerike. Fleksibilitet në të ftohtë deri në -5°C. Përforcuar me shtresë me fibra qelqi dhe finiturë me copëza granili natyrale ose të ngjyrosur. E disponueshme ne dendesine: 4; 4,5 kg/m²
Bituver X-5
BITUVER X-5 membranë bituminoze me përbërje elastoplastomerike. Fleksibilitet në të ftohtë deri në -5°C. Përforcuar me shtresë me fibra qelqi dhe finiturë rëre. E disponueshme ne dendesite: 3; 4 kg/m²
Fonas PE
Membranë per izolim akustik te dyshemeve me parket. Me përbërje polietilen të zgjeruar dhe pore të mbyllura. Produkt elastik, lehtësisht i aplikueshëm, rezistent ndaj kimikateve dhe mykut. Performancë të qëndrueshme gjatë gjithë jetëgjatësisë së produktit.
EcoPriver
Astar bituminoz me bazë uji. Përdoret kryesisht si bazament anti-pluhur dhe nënshtresë për aplikimin e membranave bituminoze. Gjatë prefabrikimit të betonit mund të përdoret për ruajtjen e sipërfaqeve të betonit dhe mund të përdoret mbi metal. Ngjyrë kafe, konsum të mirë dhe viskozitet të kënaqshëm.