Tonga A22
Panele prej leshit te gurit, trashesi 22mm dhe veshje me fibra qelqi. Per tavane te varur modulare me kerkesa te larta estetike dhe funksionale. Perthithja akustike αw = 1. 46 ngjyra ; 4 modele
TONGA A40
Panele prej leshit te xhamit, 40mm trashesi dhe veshje me fibra qelqi. Per tavane te varur modulare me kerkesa te larta estetike dhe funksionale. Perthitja akustike αw = 1. 46 ngjyra ; 4 modele
MINERVAL A12
Panele prej leshit te gurit, trashesi 12mm dhe veshje me fibra qelqi. Per tavanet modulare me kerkesa te larta estetike dhe funksionale. Perthitje akustike αw = 0.90
MINERVAL A15
Panele prej leshit te gurit, trashesi 15mm dhe veshje me fibra qelqi. Per tavane te varur modulare me kerkesa te larta estetike dhe funksionale. Perthithja akustike αw = 0.95