Angazhimet Tona ndaj Planetit

myslíme na planetu

 

1. Reduktojmë gjurmën ekologjike të ndërtesave

Kompania jonë është një pionere e vërtetë në fushën e ndërtimit të qëndrueshëm. Ne zhvillojmë dhe prodhojmë materiale dhe zgjidhje për reduktimin e gjurmës ekologjike të ndërtesave, nga sistemet e izolimit tek xhami për dritare dhe fasadat. Ne do t'ju ndihmojmë të arrini certifikatat LEED, BREEAM dhe Multi Comfort.

 

ekologická stopa budov

 

2. Ne reduktojmë ndikimin ekologjik të prodhimit

Të jesh lider do të thotë, ndër të tjera, të japësh shembull, prandaj dhe ne mendojmë edhe për gjurmën tonë ekologjike. Ne tashmë përdorim mbetje nga produktet tona ose mbetje nga ndërtimi dhe prishja në prodhimin tonë. Por ne po planifikojmë shumë më tepër - shikoni qëllimet tona.

 

factory

Angazhimet tona për 2030 dhe 2050* ose Nga fjalët në veprime

Edhe ne kemi kontribuar në ndryshimin e klimës dhe tani është koha për ta rregulluar atë. Ne kemi vendosur synime të qarta për vitet e ardhshme:

emise
Emetimet direkte të CO2

Ne do të reduktojmë emetimet e drejtpërdrejta të CO2 nga djegia e karburanteve (p.sh. gazi natyror, koksi) dhe emetimet indirekte nga energjia e blerë me 33%.

kamion
Emetimet indirekte të CO2

Ne do të reduktojmë emetimet indirekte të CO2 nga zinxhiri ynë i vlerë (lëndët e para, transporti, udhëtimi…) me 16% deri në vitin 2030.

uhlík
Neutraliteti i karbonit

Angazhimet për të reduktuar emetimet e CO2 deri në vitin 2030 janë hapi i parë në rrugën tonë drejt neutralitetit të karbonit. Dhe ne do të vazhdojmë!

voda
Uji

Deri në vitin 2030 do të ulim me 50% konsumin e tij dhe nuk do të shkarkojmë asnjë ujë të ndotur në zonat e kërcënuara nga thatësira.

cirkulární ekonomika
Ekonomia rrethore

Tashmë po përdorim mbetje ndërtimi dhe mbetje nga produktet tona. Do të reduktojmë mbetjet e pa ricikluara me 80% deri në vitin 2030.

recyklace
Riciklimi i lëndëve të para

Lëndët e para kryesore janë në rënie, ndaj ne duam të zëvendësojmë të paktën 30% të tyre me materiale të riciklueshme deri në vitin 2030.

obaly
Riciklimi i paketimit

Paketimi për produktet tona do të përmbajë të paktën 30% të materialit të ricikluar dhe do të jetë plotësisht i riciklueshëm.

transparentnost
Transparenca e produktit

Ne kryejmë një analizë të ciklit të jetës (LCA) për të gjitha linjat e produkteve për të ditur ndikimin e tyre në mjedis.

*Synimet verifikohen sipas nismës së Science based targets. (Arritja e këtyre objektivave të rinj konsiderohet në terma absolutë dhe do të krahasohet me vitin bazë të 2017-ës.). Këto objektiva do të na ndihmojnë në rrugën drejt angazhimit tonë kryesor afatgjatë për arritjen e NEUTRALITETIT TË KARBONIT deri në vitin 2050.