Sistemet e fasadave Weber për efikasitetin e energjisë në ndërtesa

Për të përmirësuar efikasitetin energjetik të ndërtesave dhe për të përmirësuar komoditetin në shtëpi, ne ofrojmë sistemet e fasadave Weber. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të izolimit të fasadave, ngjitësve, rrjetës përforcuese dhe shtresave ose suvasë për përfundimin e fasadave me cilësi të lartë. Sistemet e fasadave rrisin efikasitetin e përgjithshëm termik të ndërtesës dhe në këtë mënyrë mundësojnë kursime të konsiderueshme të energjisë.