Certifikimi

ZGJIDHJE GATI PËR SFIDAT MË TË MËDHA

Me materialet tona, ju mund të arrini fare thjeshtë standartet, angazhimet dhe qëllimet tuaja. Qoftë për sigurinë, jetëgjatësinë në tërësi, qëndrueshmërinë ose një mjedis të brendshëm të shëndetshëm.

leed

Certifikata LEED

Sistemi botëror i certifikimit mjedisor të ndërtesave. Është krijuar në SHBA në vitin 2000.

Vlerëson cilësitë mjedisore të ndërtesave gjatë fazës së ndërtimit ose funksionimit.

+ Këshilli Amerikan i Ndërtesave të Gjelbra është në krye të zhvillimit të sistemit.

breeam

Certifikata BREEAM

Certifikimi më i vjetër në fushën e ndërtesave të qëndrueshme dhe me kursim të energjisë (krijuar më 1990).

Vlerëson gjithsej 9 kategori sipas ndikimit të tyre në mjedis.

+ Merret me efiçencën e energjisë, materialet ose mbetjet.

multi comfort

Certifikata MULTI COMFORT

Standard banimi i zhvilluar nga Saint-Gobain i vlefshëm që nga viti 2017.

+ Bazohet në konceptin e shtëpisë pasive, të cilin e zgjeron me kërkesa shtesë.

+ Zgjidh akustikën, dritën, komfortin termik, estetikën dhe ajrin në brendësi.

Referenca: ndërtesa të certifikuara