Sistemet e vlerësimit mjedisor të ndërtesave

SISTEME TË NJOHUR BOTËRISHT

LEED dhe BREEAM janë dy sistemet më të përhapura botërore të certifikimit mjedisor të ndërtesave. BREEAM është themeluar në vitin 1990 dhe i ka rrënjët në Britaninë e Madhe, ku ka edhe më së shumti certifikime. LEED u krijua dhjetë vjet më vonë në SHBA dhe ka një shtrirje më të madhe ndërkombëtare.

leed

Certifikuar LEED®

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), është sistemi më i përdorur i vlerësimit të ndërtesave të gjelbra në botë. E disponueshme për pothuajse të gjitha llojet e ndërtesave, LEED përcakton standartin për ndërtesa të gjelbra të shëndetshme, shumë efikase në energji dhe me kosto të ulët. Certifikimi LEED është për të gjitha llojet e ndërtesave dhe të gjitha fazat e ndërtimit duke përfshirë ndërtimin e ri, rinovimet e brendshme, mirëmbajtjen si dhe strukturën dhe veshjen e ndërtesës.

 

 

Vlerësimet LEED

basic certification

 

 

Vlerësimi BREEAM

stupnice
breeam

Certifikata BREEAM®

BREEAM (Metoda e Vlerësimit Mjedisor të Institutit Kërkimor të Ndërtesave) është lider botëror në metodën e vlerësimit të qëndrueshmërisë për masterplanet, infrastrukturën dhe ndërtesat. Ai njeh dhe pasqyron vlerat e aseteve me performancë më të lartë në të gjithë ciklin jetësor të mjedisit të ndërtuar, nga ndërtimet e reja, tek ato në përdorim dhe rinovimet. Objektet e vlerësuara me BREEAM janë mjedise më të qëndrueshme që rrisin mirëqenien e njerëzve që jetojnë dhe punojnë në to, ndihmojnë në mbrojtjen e burimeve natyrore dhe i bëjnë investimet në prona më tërheqëse.

Të dy sistemet (LEED dhe BREEAM) përdorin nëntë kategori vlerësimi me pesha të ndryshme krediti

zdroj

MATERIALET DHE BURIMET

Kategoria e krediteve që merret me prodhimin e materialeve. Duke vepruar kështu, vendoset fokusi në minimizimin e energjisë së konsumuar, ndikimet mjedisore që lidhen me nxjerrjen e lëndëve të para, përpunimin e tyre, transportin, mirëmbajtjen dhe asgjësimin e mëvonshëm të materialeve të ndërtimit.

leed

MRc2 dhe Mat O1

Cikli i jetës (LCA) dhe
deklarata e produktit mjedisor (EPD)

Building life cycle assessment (LCA) / Environmental product declaration (EPD)

leed

MRc3 dhe Mat 03

Prodhimi dhe burimet e lëndëve të para
Sourcing of raw materials /
Responsible sourcing of Construction Products

leed

MRc4

Përbërësit e materialit  
Material ingredients

leed bream

MRc5 dhe Wst 02

Minimizimi i mbetjeve të ndërtimit dhe riciklimi
Construction and demolition waste management, use of recycled
and sustainable sourced aggregates

leed

EQc2

Materiale me emetim të ulët
Low emitting materials

leed bream

EQc6 dhe Hea 01

Ndriçim i brendshëm dhe komforti vizual
Interior lighting / Visual comfort

leed bream

EQc9 dhe Hea 05

Performanca akustike
Acoustic performance

leed

SSc3

Hapësirë ​​e hapur
Open Space

leed

SSc4

Ujërat e shiut
Rainwater management

leed

SSc5

Nxehtwsia
Heat Island Reduction.

leed

WEc1

Ambientet e jashtme
Outdoor water use reduction

leed

EAc1

Efiçenca energjitike e ndërtesës
Enhanced Commissioning

leed

EAp2

Performanca Minimale e Energjisë
Minimum Energy Performance

breeam

Hey 02

Cilësia e ajrit të brendshëm
Indoor air quality

breeam

Hey 04

Komfort termik
Thermal comfort

breeam

Jan 01

Reduktimi i përdorimit të energjisë dhe ndotja e ajrit
Reduction of energy use and carbon emissions

breeam

Jan 04

Gjurmë karboni
Low carbon design

breeam

LE 04

Përmirësimi i ekologjisë së vendit
Enhancing site ekology

breeam

MAT 06

Efiçenca e materialit
Material efficiency

leed bream

INc1 dhe Inn 01

Inovacioni
Innovation

breeam

POL 03

Ujërat sipërfaqësore
Floor and surface water management

breeam

WST 01

Mbetjet e ndërtimit
Construction waste management