Saint-Gobain Glass

Panele xhami
shutterstock
Xham i trajtuar
shutterstock
Xham i laminuar
shutterstock

PËRFITIMET E XHAMAVE SAINT-GOBAIN

winter

KOMFORTI DIMOR

Xhami i trefishtë Saint-Gobain Glass kombinon një nivel të lartë të efikasitetit të energjisë me transparencën totale dhe, në mënyrë implicite, transmetim shumë të mirë të dritës.

summer
KOMFORTI VEROR

Xhami Saint Gobain lejon që drita natyrale të hyjë, ndërsa reflekton dy të tretat e nxehtësisë së diellit për të shmangur mbinxehjen e dhomave. Duke përdorur më pak kondicionerin, konsumi i energjisë do të jetë shumë më i ulët.

light
KOMODITET GJATË DITËS

Dritaret e mëdha me xham lejojnë ndriçimin më të mirë të hapësirës së brendshme, ndërkohë që sigurojnë hapësirë dhe komunikim me pjesën e jashtme. Përveç kësaj, përdorimi i reduktuar i ndriçimit artificial çon në konsum më të ulët të energjisë.

energy
KURSIMET E ENERGJISË

Veshja me performancë të lartë mund të përmirësojë ndjeshëm konsumin e energjisë dhe të ulë kostot me mbi 30% në krahasim me veshjen e thjeshtë. Sistemi hermetik mban nxehtësinë brenda dhe në të njëjtën kohë lejon që drita natyrale të ngrohë brendësinë e shtëpisë në dimër.

security
MBROJTJE DHE SIGURI

Panelet e laminuara të xhamit eliminojnë rrezikun e aksidenteve të shkaktuara nga thyerja e mundshme e xhamit dhe ofrojnë siguri në rast të tentativës për thyerje. Xhami i laminuar i sigurisë përbëhet nga një film plastik (PVB) i vendosur midis dy xhamave.

acoustic
KOMFORTI AKUSTIK

Veshja akustike përmban një film plastik që vepron si një pengesë, duke eliminuar zhurmën e jashtme. Në një hapësirë ​​tipike urbane, për të siguruar rehati optimale akustike, është e nevojshme të prodhohet një diferencë prej rreth 30 dB midis zhurmës jashtë dhe brenda shtëpisë.