Saint-Gobain Albania

Saint-Gobain është lider botëror në ndërtimet moderne dhe të qëndrueshme

Saint-Gobain Albania

Ne projektojmë, prodhojmë dhe shpërndajmë materiale dhe zgjidhje për ndërtim dhe industri. Zgjidhjet tona dhe procesi i vazhdueshëm i inovacionit ofrojnë qëndrueshmëri dhe performancë në jetën e përditshme, zgjidhje për rinovimin e ndërtesave publike dhe private, ndërtime të lehta dhe dekarbonizimin e ndërtimit dhe industrisë. Në këtë mënyrë, ne kontribuojmë në reduktimin e emetimeve të karbonit, duke rritur efikasitetin e burimeve dhe arritjen e neutralitetit të karbonit.

Gjithçka që bëjmë bazohet në misionin tonë: 

"Making the world a better home"

Çfarë po kërkoni?

NJĂ‹ KONTAKT - MATERIALE TĂ‹ NDRYSHME

Bëni gjithçka me një furnizues. Sidomos për projektet e mëdha, i gjithë procesi do të jetë më i lehtë dhe gjithashtu do të siguroni një çmim më të mirë për materialet.

  

NE JU KURSEJMĂ‹ KOHĂ‹

Në vend të disa furnizuesve, ju do të keni një partner - ne. Kjo do të thotë komunikim dhe menaxhim më efektiv i projektit.

NE JU KURSEJMĂ‹ PARA

Një llogaritje gjithëpërfshirëse për të gjithë strukturën ose ndërtesën do t'ju kushtojë më mirë se disa buxhete nga shumë furnitorë.

NE JU OFROJMĂ‹ EKSPERTIZĂ‹

Ne mund t'ju asistojmë me ekipin tonë të projektuesve dhe inxhinierëve. Tashmë në fazën e projektit, ata do t'ju ndihmojnë të optimizoni performancën e strukturave.

VLERA E SHTUAR

Cilësia e lartë dhe mbështetja teknike profesionale janë një çështje e qartë për ne. Por ne duam të bëjmë një hap më tej, për të kontribuar në shëndetin e njerëzve dhe planetit tonë. Aq më tepër kur nga materialet tona krijohen shtëpi të reja, lagje dhe qytete të tëra. Këto aspekte janë thelbësore për ne:

KURSIM ENERGJIE

Ne prodhojmĂ« produkte qĂ« janĂ« zgjidhja kryesore pĂ«r kursimin e energjisĂ«. Nga materialet izoluese te sistemet e izolimit tek xhami izolues pĂ«r dritare apo fasada. Ne ruajmĂ« planetin dhe portofolin tuaj.

KURSIMI I UJIT

Materialet tona të lehta të ndërtimit kërkojnë minimalisht ujë për t'u instaluar. Izolimi hidrofil për çatitë e gjelbra ose tubacionet prej gize me humbje zero gjatë shpërndarjes së ujit janë një kapitull i veçantë.

RICIKLUESHMĂ‹RIA E PRODUKTIT

Në prodhim, ne përdorim mbetje dhe mbetje të produkteve tona, si dhe mbetje të selektuara nga ndërtimi ose prishja. Për shembull, pllaka e gipsit ose polistireni mund të përdoren në këtë mënyrë.

PUNĂ‹ EFEKTIVE ME MATERIALE

Ne zhvillojmë zgjidhje që përshpejtojnë ndërtimin: materiale që janë të lehta për t'u përpunuar dhe instaluar, sisteme të integruara për lloje të ndryshme strukturash dhe produkte për parafabrikim dhe ndërtim modular.

CERTIFIKATA

Shumica e produkteve tona kanë një certifikatë EPD, deklaratë mjedisore të produktit. Ky dokument dokumenton ndikimin e produktit në mjedis, nga nxjerrja e lëndës së parë deri te prishja.