Brand
Mure të jashtme - Fasada

Isover FASSADE

Lesh guri për izolim termik dhe akustik.

Lexo më shumë
Read less
Kategoria produktit
Lesh Guri
Ngjyra
Kafe

Përshkrimi

Lesh guri i paketuar në panele, për izolim termik dhe akustik, për përdorim në muret e jashtme në sistemin ETICS.

Karakteristikat dhe avantazhet

  • I padjegshëm, reagim ndaj zjarrit A1
  • Përçueshmëria termike λD = 0.035 W/mK
  • Izolim termo-akustik i sistemeve të thata
  • Rezistencë e ulët ndaj kalimit të avullit të ujit
  • Rezistencë shumë e mirë në tërheqje
  • Jetë e gjatë dhe qëndrueshmëri me kalimin e kohës
  • Instalohet me lehtësi
  • Kontribuon në mbrojtjen e mjedisit
  • Kimikisht neutral, nuk përmban materiale gërryese

 

Specifikimet teknike

    Simboli Vlera
W/(mk) Koeficienti i përçueshmërisë termike λD 0,035
  Euroklasa e reagimit ndaj zjarrit   A1
oC Temperatura maksimale e përdorimit   200
kPa Stresi në shtypje në një deformim prej 10% σ10 sau CS(10) 20
kPa Rezistenca në tërheqje pingul me faqet σmt sau TR 7.5
  Koeficienti i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ 1

Detajet e produktit

Titulli Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Rezistenca termike, RD(m2K/W)     Sasia / Paketimi (m2)
FASSADE 50 50 600 1000 1.4 3.6
FASSADE 60 60 600 1000 1.7 3.0
FASSADE 80 80 600 1000 2.25 1.8
PROFI FASSADE 100 100 600 1000 2.85 2.4
PROFI FASSADE 120 120 600 1000 3.40 1.2
PROFI FASSADE 140 140 600 1000 4.00 1.2
PROFI FASSADE 150 150 600 1000 4.25 1.2
PROFI FASSADE 160 160 600 1000 4.55 1.2
PROFI FASSADE 180 180 600 1000 5.10 1.2
PROFI FASSADE 200 200 600 1000 5.70 1.2
FASSADE 220 220 600 1000 6.25 0.6
PROFI FASSADE 240 240 600 1000 6.85 0.6
PROFI FASSADE 250 250 600 1000 7.10 0.6