Brand
Fasadë e ventiluar
Tavane

Isover PLA NT

Lesh guri për izolim termik dhe akustik.

Lexo më shumë
Read less
Kategoria produktit
Lesh Guri
Ngjyra
Kafe

Përshkrimi

Lesh guri i paketuar në panele, për izolim termik dhe akustik, për përdorim në fasadat e ventiluara, tavane, mureve etj.

Karakteristikat dhe avantazhet

  • I padjegshëm, reagim ndaj zjarrit A1
  • Izolim termo-akustik i sistemeve të thata
  • Mbrojtja nga depërtimi i ujit dhe qarkullimi i rrymave të ajrit
  • Përçueshmëria termike λD = 0.035 W/mK
  • Instalohet me lehtësi
  • Performancë shumë e mirë termoizoluese (përçueshmëri termike e ulët)
  • Jetë e gjatë dhe qëndrueshmëri me kalimin e kohës
  • Kontribuon në mbrojtjen e mjedisit
  • Kimikisht neutral, nuk përmban materiale gërryese

 

Specifikimet teknike

    Simboli Vlera
W/(mk) Koeficienti i përçueshmërisë termike λD 0,035
  Euroklasa e reagimit ndaj zjarrit   A1
oC Temperatura maksimale e përdorimit   200
oC Temperatura e shkrirjes   >1000
  Koeficienti i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ 1

Detajet e produktit

Titulli Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Rezistenca termike, RD(m2K/W)  Sasia / Paketimi (m2)
Isover PLA NT 50 600 1000 1.4 4.8
Isover PLA NT 80 600 1000 2.25 2.4
Isover PLA NT 100 600 1000 2.85 2.4
Isover PLA NT 120 600 1000 3.40 1.8