Brand
Veshje muri
Mure ndarës
Tavane të varur

Isover PLU

Lesh guri për izolim termik dhe akustik.

Lexo më shumë
Read less
Kategoria produktit
Lesh Guri
Ngjyra
Kafe

Përshkrimi

Lesh guri i paketuar në panele, për izolimin termik dhe akustik në sistemet e thata të mureve ndarës, veshjeve të murit dhe tavaneve të varur.

Karakteristikat dhe avantazhet

  • Izolim termo-akustik i sistemeve të thata
  • Përdorim në të gjitha kategoritë e ndërtesave ku ka kërkesa të larta performance
  • I padjegshëm, reagim ndaj zjarrit A1
  • Përçueshmëria termike λD = 0.037 W/mK
  • Instalohet me lehtësi
  • Mekanikisht rezistent dhe i qëndrueshëm
  • Rezistent ndaj mykut
  • Rezistencë e lartë ndaj zjarrit në sistem
  • Rezistent ndaj varjes, kalbjes dhe mykut

 

Specifikimet teknike

    Simboli Vlera
W/(mk Koeficienti i përçueshmërisë termike λD 0,037
  Euroklasa e reagimit ndaj zjarrit   A1
oC Temperatura maksimale e përdorimit   200
oC Temperatura e shkrirjes   >1000
kPa s/m2 Rezistenca e ajrit AFr  
  Koeficienti i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ 1

Detajet e produktit

Titulli Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Rezistenca termike, RD(m2K/W) Sasia / Paketimi (m2) UA / Paletë (copë.) Sasia / Paleta (m2):
PLU 40 500 1000 1.05 4.8    
PLU 50 600 1000 1.35 4.8 12 57.6
PLU 60 600 1000 1.6 3.6    
PLU 80 600 1000 2.15 2.4    
PLU 100 600 1000 2.7 2.4 12 28.8
PLU 120 600 1000 3.2 2.4