Brand
Mure të jashtme - Fasada
Papafingo
Tavane

Vario KM Duplex UV

Membranë avull-depërtuese me përshkueshmëri të ndryshueshme.

Lexo më shumë
Read less
Kategoria produktit
Aksesorë
Ngjyra
E bardhë

Përshkrimi

Vario KM Duplex UV është një membranë avull-depërtuese me përshkueshmëri të ndryshueshme. Membrana mund të përdoret për mbrojtjen nga lagështia e elementeve të ndërtimit dhe për përmirësimin e izolimit të tyre ndaj kalimit të ajrit. Gjatë dimrit, membrana VARIO ® KM Duplex UV mbyllet (përshkueshmëri shumë e ulët), nuk lejon hyrjen e avullit të ujit të krijuar brenda ndërtesës në elementët strukturorë të çatisë ose murit. Këto kanë temperatura të ulëta dhe avujt mund të kondensohen mbi to, duke i dëmtuar me kalimin e kohës.

Gjatë verës , VARIO ® KM Duplex UV është i përshkueshëm (përshkueshmëria e lartë), lejon kalimin e avullit të ujit që vjen nga tharja e drurit. Në këtë mënyrë largohen avujt nga elementi i ndërtimit dhe shmanget kondensimi i tyre në zonat e tyre më të ftohta. Kështu, elementët strukturorë mbahen të thatë (sidomos ato prej druri) dhe jetëgjatësia e tyre rritet.

Gjatë gjithë vitit, membrana i jep elementit të ndërtimit një ajrosje të veçantë. Në këtë mënyrë shmangen humbjet e konsiderueshme të nxehtësisë gjatë dimrit, si dhe rreziku i kondensimit në elementët strukturorë.

Karakteristikat dhe avantazhet

  • Reagim ndaj zjarrit E
  • Përshkueshmëria e ndryshueshme për kalimin e avullit të ujit: Sd = (0.3 - 5)m
  • Instalohet me lehtësi
  • Rritja e efikasitetit të energjisë
  • Jetë e gjatë dhe qëndrueshmëri me kalimin e kohës
  • Kontribuon në mbrojtjen e mjedisit
  • Kimikisht neutral, nuk përmban materiale gërryese

 

Specifikimet teknike

    Vlera
°C Temperatura maksimale e përdorimit -40 ; +80
   Euroklasa e reagimit ndaj zjarrit E

Detajet e produktit

Titulli Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjerësia (mm) Sasia / Paketimi (m2):
ISOVER Vario® KM Duplex UV 220 μm 1500 20000 30
ISOVER Vario® KM Duplex UV 220 μm 1500 40000 60