Multi Comfort

NDĂ‹RTOJMĂ‹ NDĂ‹RTESA ME CERTIFIKIM PĂ‹R JETESĂ‹ TĂ‹ REHATSHME

Ne kemi përgatitur një sërë zgjidhjesh se si të dizenjojmë më mirë ndërtesa të reja që do të jenë më miqësore me mjedisin dhe banorët e tyre.

  multi comfort 2multi comfort          

komfort
komfort 2

PĂ‹RPARĂ‹SITĂ‹ E STANDARDIT MULTI COMFORT SAINT-GOBAIN

Një ndërtesë e ndërtuar sipas këtij standardi ka parametra më të mirë në shumë aspekte. Kështu, ajo do të marrë një certifikatë përputhshmërie me standardet e cilësisë së lartë.

Certifikát

CERTIFIKATA

Ndërtesat e certifikuara janë më të kujdesshme ndaj përdoruesve të tyre dhe mjedisit. 

podpora

MBĂ‹SHTETJE

 Saint-Gobain merr pjesë aktive në përgatitjen dhe zbatimin e projektit për ndërtesa të tilla.

hodnota budovy

VLERA E NDĂ‹RTIMIT

Një shtëpi e ndërtuar sipas këtij standardi ka një vlerë më të lartë në tregun e pasurive të paluajtshme.

inovativní materiály

MATERIALE INOVATIVE

Saint-Gobain do të sigurojë disponueshmërinë e zgjidhjeve inovative në fushën e materialeve të ndërtimit.

bytovka

Komfort Vizual

 • DritĂ« natyrale
 • Pamje e kĂ«ndshme e ambientit pĂ«rreth
 • Dizajn me vlerĂ« estetike
 • Ndriçim i zgjedhur mirĂ«

Komfort Termik

 • Balanca termike
 • Temperatura komode nĂ« verĂ« dhe dimĂ«r
 • Termoizolim i pĂ«rshtatshĂ«m

Komfort Akustik

 • QetĂ«si
 • Ambient me akustikĂ« tĂ« balancuar
 • Izolim i zhurmave tĂ« padĂ«shiruara
 • KuptueshmĂ«ri e mirĂ« e tĂ« folurit

Komforti i Cilësisë së Ajrit

 • CilĂ«sia dhe pastĂ«rtia e ajrit
 • LagĂ«shtia e ajrit nĂ« nivel tĂ« pĂ«rshtatshĂ«m
 • MikroklimĂ« e shĂ«ndetshme
 • Qarkullimi i ajrit