FORTE 10/5
Izolim termik i padjegshëm prej leshit të xhamit. Për izolim shumë të mirë termik dhe akustik. Perfekt për fasada të ventiluara dhe i sigurtë nga insektet dhe brejtësit. I paketuar në 2 shtresa me trashësi 5cm.
AKUSTO 5 TWIN
Falë vetive të tij shumë të mira të përthithjes së zhurmave është shumë i përshtatshëm për izolimin termik dhe akustike të mureve ndarës. Në 2 shtresa me trashësi 5cm ose 1 shtresë me trashësi 7,5cm.
DOMO TWIN 10/5
Izolim termik në 2 shtresa lesh xhami të paketuara në rulon. Shumë i përshtatshëm për izolimin termik të strukturave jopeshëmbajtëse.
RIO 5 ALU MPS
Izolim termik prej lesh xhami, i veshur me folie alumini, të paketuara në rulon. I përshtatshëm për izolimin termik të strukturave që mbajnë pesha të vogla dhe dyshemeve të veshura me parket.
RIO TWIN 10/5
Izolim termik në 2 shtresa lesh xhami të paketuara ne rulon. I përshtatshem për izolimin termik të tavaneve të varura, apo strukturave të ngjashme jo peshëmbajtëse.