Ngjitësa fasade

webertherm special W
Ngjitës dhe rrafshues për sistemet e termoizolimit - i bardhë
webertherm ultra
Ngjitës dhe rrafshues peshëlehtë për ngjitjen e pllakave të grafit EPS në sistemin e fasadës.
webertherm prestige W
Ngjtës i bardhë për të gjitha llojet e izolimeve (EPS/XPS/Lesh guri, EPS Grafit,Tapë)
Webertherm prestige
ngjites ETICS sistem termoizolimi per te gjitha llojet e bazamenteve dhe izolimeve EPS, EPS Grafiti, XPS, Lesh guri, lesh xhami certifikuar nga ETA
Webertherm Special
ngjites dhe rrafshues gri per EPS dhe XPS