Euronews

Euronews

Euronews Albania është i pari franchise i një media ndërkombëtare në Shqipëri. Ne jemi krenarë që bashkëpunojmë me emra të njohur ndërkombëtarë duke i ofruar atyre zgjidhjet dhe produktet tona. Ne jemi kujdesur që tu ofrojmë ambiente me akustikën e duhur, punime cilësore që përshtaten lehtë sipas nevojave për studio të reja, por mbi të gjitha të sigurojmë komoditet për stafin dhe të ftuarit e tyre. Punuar me pllakat Ecophon dhe dyshemetë Rigidur.

 

Euronews 2
Euronews 3