weberhidro Stop

Sistem hidroizolimi tualetesh
Elasticitet i lartë
Qëndrueshmëri të lartë të ngjyrave
Rezistencë të lartë mekanike

Përshkrimi

Kontakti i vazhdueshëm me ujin mund të gjenerojë infiltrime me degradim të parakohshëm të materialeve dhe si pasojë shfaqja e njollave të lagështirës në sipërfaqet e murit si dhe fryrje të veshjes me pllaka. Me kalimin e kohës ky fenomen mund të çojë në përkeqësimin e strukturës së murit me pasojë dëmtimin e punimeve dhe finiturave. Është e rëndësishme të kujdeseni për të gjitha lidhjet mur me mur dhe mur me dysheme dhe pikat e lidhjes së tubave dhe kullimeve, për të garantuar vazhdimësinë e shtresës hidroizoluese.

Karakteristikat dhe avantazhet

 • Në fillim, krijohet shtresa e betonit të varfër me pjerrësi për kullimin e ujërave me drejtim të ujit në pikën e mbledhjes.

  • Pasi nënshtresa të jetë e tharë dhe e pastër nga pluhuri apo njollat e vajit, aplikojmë mbi të gjithë sipërfaqen e shtresës së betonit të varfër dhe në mure astarin/bazën primer weberprim 813.

  • Aplikohen të gjithë aksesorët këndore webertec DB/DI dhe 828 me hidroizoluesin webertec Aquastop 2K nëpër këndet horizontale dhe vertikale.

  • Aplikohet shtresa e parë e hidroizolimit webertec Aquastop 2K me furçë për të mbyllur të gjitha vrimat apo hapësirat ku mund depërtojë uji, në të gjithë sipërfaqet e mureve dhe të dyshemesë.

  • E gjithë sipërfaqja mbulohet me një shtresë të dytë webertec Aquastop 2K duke krijuar patjetër një shtresë hidroizoluese në total 3 – 4 mm. Kujdes i veçantë tregohet në pjesët e dushit, lavamanit dhe lavatriçes.

  • Pasi shtresa të jetë e tharë 1mm në ditë, aplikohen shtresat e tjera sipas projektit.

 

KUJDES!

Hidroizoluesi përzihet vetëm me 2 komponentët e tij. Nuk lejohet të shtohet ujë apo substanca të tjera.

Dokumentacioni

Selekto të gjitha
System info
Broshura
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Webercol Gress
Broshura
Raporti i testimit
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Test Report - webercolor comfort
Test Report - weberprim 813
Të dhënat teknike të produktit
3 datasheets related with the system
3 datasheets related with the system
TDS - webercolor comfort
TDS - weberprim 813
TDS - webertec 828
Deklarata e Performancës
Aquastop 2K DOP
CE certification Aquastop 2K
CE webercol_Gress_G
CE webercol_gress_W
Gress G DOP
Gress W DOP
TDS webercol gress
TDS webertec aquastop 2K