webertherm Traditional

webertherm Traditional është një sistem termoizolimi me lesh guri, i dekoruar me grafiato/fasadë minerale dhe i ngjyrosur me bojë akrilike.

Elasticitet i lartë
Qëndrueshmëri të lartë të ngjyrave

Përshkrimi

webertherm Traditional është një sistem termoizolimi me lesh guri, i dekoruar me grafiato/fasadë minerale dhe i ngjyrosur me bojë akrilike. webertherm Traditional krijon një klimë të këndshme në ambientet e brendshme, mbron objektin nga humbja e nxehtësisë, kushtet e motit dhe parandalon urat termike, gjithashtu ofron mundësi të pakufizuara zgjedhjeje të ngjyrës së shtresës dekorative. Me instalimin e këtij sistemi, zgjatet jeta e objektit, pasi e gjithë struktura e tij është e mbrojtur nga ndikimet e jashtme. webertherm Traditional është një sistem fasade ekonomik, i cili ndihmon në kursimin e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e ambienteve të brendshme sepse akumulon ngrohtësinë, ruan temperaturën konstante të dhomës dhe parandalon ndryshimet drastike të temperaturës.

Karakteristikat dhe avantazhet

  • Sistem termik me elasticitet të lartë

  • Kombinim i mirë i raportit cilësi/çmim

  • Numër i pakufizuar ngjyrash

  • Rezistencë të lartë dhe kundërveprim i mirë me ujin

Përbërja Produkti Konsumi Njësia
Ngjitës/rrafshues për të gjitha llojet e izolimit webertherm special/W 11 kg/m²
Izolim me lesh guri Isover FASSADE 1.2 m²/m²
Weber Saint-Gobain rrjetë webertherm rrjetë fasade 1.1 m²/m²
Astar weberprim akril 0.25 kg/m²
Grafiato/fasadë dekorative inovative webermin classic 2.7 kg/m²
Astar weberprim podloga IN 0,3 kg/m²
Bojë fasade me bazë silikate weberton akril 0,4 kg/m²

Dokumentacioni

Selekto të gjitha
System info
Broshura
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Broshura
Webertherm Special
Raporti i testimit
3 datasheets related with the system
3 datasheets related with the system
Test Report - weberprim podloga
Raporti i testimit
Test Report - weberton akril
Të dhënat teknike të produktit
4 datasheets related with the system
4 datasheets related with the system
TDS - weberprim akril
TDS - weberprim podloga
TDS - webertherm rrjete fasade
TDS - weberton akril
CE certification K
CE certification R
CE Certification webertherm Special G
CE Certification webertherm Special W
Special G DOP
Special W DOP
TDS weber min classic
TDS weber therm special
webermin classic DOP