Materiale për ndërtim

NJË KONTAKT - MATERIALE TË NDRYSHME

Bëni gjithçka me një furnizues. Sidomos për projektet e mëdha, i gjithë procesi do të jetë më i lehtë dhe gjithashtu do të siguroni një çmim më të mirë për materialet.

  

NE JU KURSEJMË KOHË

Në vend të disa furnizuesve, ju do të keni një partner - ne. Kjo do të thotë komunikim dhe menaxhim më efektiv i projektit.

NE JU KURSEJMË PARA

Një llogaritje gjithëpërfshirëse për të gjithë strukturën ose ndërtesën do t'ju kushtojë më mirë se disa buxhete nga shumë furnitorë.

NE JU OFROJMË EKSPERTIZË

Ne mund t'ju asistojmë me ekipin tonë të projektuesve dhe inxhinierëve. Tashmë në fazën e projektit, ata do t'ju ndihmojnë të optimizoni performancën e strukturave.

PSE TË PUNONI ME NE?

Një portofol i gjerë i produkteve tona do të zgjidhë një pjesë të konsiderueshme të ndërtimit ose rinovimit tuaj. Në këtë mënyrë nuk keni nevojë të kontaktoni shumë furnizues të ndryshëm.
Veçantia jonë qëndron në tre shtylla:

Mbështetje teknike

  • Një ekip i trajnuar këshilltarësh teknikë
  • Dokumente për projektues dhe arkitektë
  • Trajnime dhe konsulta në kantierin e ndërtimit

Zgjidhje komplekse

  • Materialet që i përshtaten tendencave të tregut
  • Përbërje sistemesh për ndërtim
  • Materiale të përputhshme nga një burim

Një qasje e vëmendshme

  • Prodhim i kontrolluar, i qëndrueshëm
  • Produkte pa emetim
  • Evidenca e ndikimit mjedisor - EPD

ZGJIDHJE NË SISTEM

Konstruksione të testuara me kujdes nga materiale të provuara. Një garanci për cilësinë, funksionalitetin dhe punën më të lehtë.

Ndërtesa rezidenciale