EHS Yes! – NJË DITË KUSHTUAR MJEDISIT, SHËNDETIT DHE SIGURISË

22 September 2018

EHS PO! Ky është slogani që do të shoqërojë 170 000 punonjësit e Saint-Gobain Group, kudo në botë, më 9 Tetor. I gjithë Grupi do të mobilizohet në këtë ditë për të theksuar edhe një herë rëndësinë që ka për ne, kujdesi për mjedisin, shëndetin dhe sigurinë e të gjithëve. 
Këtë vit, Dita e EHS duhet të jetë një mundësi që të përqëndrohemi më shumë në mënyrën e duhur për këtë angazhim kolektiv dhe veçanërisht rolin që secili nga ne mund të luajë. Duke e quajtuar 'EHS Yes', duam të tregojmë që EHS është gjithashtu një motor për mobilizimin pozitiv, entuziazmin, performancën dhe dhënien e shembujve pozitive. 
Le të bashkohemi më 9 Tetor për ti thënë PO! mirëqenies tonë të përgjithshme dhe asaj të planetit!