Kategoritë e produkteve

Gama e plotë e produkteve të markës Weber Saint-Gobain.

Suva minerale dhe tä gatshme, pär dekorim dhe mbrojtje fasade
Ngjiësa dhe rrafshues për sisteme termoizolimi
Rrjetë, këndore, pikore dhe profile për dritare
Pär trajtimin dhe përgatitjen e bazmenteve të ndryshëm
Bojra fasade dhe bojra të brendshme
Stuko dhe llaçra të imët për nivelim të mureve dhe tavaneve
Ngjitësa për të gjitha llojet e pllakave dhe bazamenteve
Hidroizolues me një dhe 2 komponentë për të gjitha kërkesat
Eleminimi përfundimtar i mykut dhe mikroorganizmave