Eleminimi i mikroorganizmave

Demit Termoscit [int]
Zgjidhje e plote e përbërë nga tre produkte për eleminimin e mykut në muret e brendshëm.