ISOVER është markë e Grupi Saint-Gobain dhe numëron në botë, rreth 9,000 punonjës në 39 vende. ISOVER Saint-Gobain krijon dhe prodhon materiale izolimi të qëndrueshme, termike dhe akustike. Përveç një gamë të plotë të zgjidhjeve për izolimin termo-akustik prej leshit të xhamit, Isover gjithashtu prodhon lesh guri, polisterol të zgjeruar (EPS) dhe polistiren (XPS), PIR dhe fibra druri.

Izolim prej leshit të xhamit në rulona
Izolim ekologjik inovativ
Izolim prej leshit tä gurit nä panele