ISOVER ROOF
Pllaka izolimi prej lesh guri. Për izolimin e tavaneve të sheshta dhe tavaneve të harkuar. Kombinim perfekt i vetive mekanike dhe teknike i cili aderon shumë mirë me ngjitësa të ndryshëm. Shumë i përshtatshëm për rikonstruktimin të tarracave
ISOVER FACADE MASTER
Pllaka izolimi për fasada, prej leshit të guri. Largon avujt e ujit parandalon formimin e lagështisë në strukturë. Shumë i lehtë për tu aplikuar falë sipërfaqes së përshtatur për ngjitësat e fasadës. Siguri maksimale pasi produkti nuk digjet.
ISOVER FLOOR
Pllaka izolimi të forta prej lesh guri. Kombinimi perfekt i rezistencës mekanike dhe izolimit termik dhe akustik. Për izolimin e dyshemeve siguron izolim akustik deri në 35dB.