Rigips është lider Europian i produkteve me bazë gipsi. Prodhon dhe shpërndan pllaka dhe suva për sistemet e thata të gipsit. Qëllimi i Rigips është të ofrojë zgjidhje ideale dhe inovative për projektimin dhe dizajnin e hapësirave të brendshme. Kjo mundesohet nga gama jonë e plotë e produkteve, për mure ndarës dhe tavane të varur, duke filluar nga pllakat innovative peshëmbajtëse, profile çeliku të ilësisë së lartë, e deri tek vidat dhe upat për fiksimin dhe montimin e sigurtë të sistemeve.

Gama e plotë e produkteve për mure ndarës dhe tavane të varur gipsi.

Gama e plotë e produkteve për mure ndarës dhe tavane të varur gipsi.

MURE NDARËS - Struktura për mure ndarës gipsi, për të gjitha kërkesat
TAVANE TË VARUR - Struktura të thata për tavane të varur