Aksesore montimi

Nonius Kapëse sigurie
Sistemi i varjes Nonius për tavanet e thata përbehet nga tre komponentë: Kllapën e sigurisë Nonius, e disponueshme në paketim praktik prej 100 copësh. Të treja pjesët janë të përshtatura të bashkëveprojnë më së miri duke ofruar një sistem efiçent dhe praktik varjeje për tavanet.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Nonius GK Kapëse për CD
Sistemi i varjes Nonius për tavanet e thata përbehet nga tre komponentë: Mbajtësja e montueshme GK e cila shërben për kapjen e profileve CD të tavaneve të varura lidhet me hallkën e sipërme me: Të treja pjesët janë të përshtatura të bashkëveprojnë më së miri duke ofruar një sistem efiçent dhe praktik varjeje për tavanet.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Nonius Ganxhë me çengel sigurie
Sistemi i varjes Nonius për tavanet e thata përbehet nga tre komponentë: Hallka e sipërme e cila mund të lëvizet vertikalisht duke u fiksuar në gjatësinë e dëshiruar me anë të kllapës së sigurisë Nonius. Të treja pjesët janë të përshtatura të bashkëveprojnë më së miri duke ofruar një sistem efiçent dhe praktik varjeje për tavanet.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Tel mbajtës me çengel L
Tel peshëmbajtës me çengel për strukturat e thata të tavaneve të varura. Të disponueshëm në gjatësi nga 125 mm deri në 2000mm
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Tel mbajtës me filik
Tel peshëmbajtës me filik për strukturat e thata të tavaneve të varura. Të disponueshëm në gjatësi nga 125 mm deri në 2000mm
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Bashkues për CD
Bashkues gjatësor për profilet CD të tavaneve të varura të gipsit.
 • Fiksim i sigurtë
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
CD Kapëse për lidhjet kryq
Kapëse kryq për profilet CD për strukturat e tavaneve të varura të gipsit.
 • Fiksim i sigurtë
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Kënd lidhes
Kënde lidhës - për lidhjen e profileve UA për kornizat e dyerve në konstruksionet e sistemeve të thata.
 • Fiksim i sigurtë
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Mbajtëse e montueshme me tel për profilet T
Mbajtëse e montueshme me tel për profilet T dhe CD të tavaneve të varura.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Ganxha për CD me siguresë
Ganxha me siguresë për profilet CD të strukturave të tavaneve të varura që mbajnë peshë.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Mbajtëse e montueshme për dru
Mbajtëse e montueshme për lidhjen e strukturave të tavaneve të varura të gipsit me strukturën ekzistuese të drurit.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Varëse dopjo
Varëse dopjo për strukturat e tavaneve të varura të gipsit.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
CD Kapëse
Kapëse për profilet CD të strukturave të tavaneve të varua të gipsit.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Kapëse këndore
Kapëse këndore për profilet CD të strukturave të tavaneve të varura të gipsit.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
CD Lidhës nivelesh
Lidhës nivelesh për profilet CD të strukturave të tavaneve të varura të gipsit.
 • Fiksim i sigurtë
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Varëse e shpejtë 4 pika
Ganxha me 4 pika sigurie për fiksimin e profileve CD të tavaneve të varura të gipsit. Montim i shpejtë dhe i sigurtë.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Mbajtëse Sigurie
Varëse sigurie për fiksimin e pllakave të gipsit në strukturat e tavaneve të varuara.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)
Varëse shirit e gdhendur
Varëse shirit për montimin e tavaneve të varura dhe papafingove në profilet CD.
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kuti)