Aksesore te tjere

Celësa për portat teknike
Portë teknike për instalime në strukturat e gipsit dhe celësat përkatës.
  • Gati për përdorim (kuti)
Portë Teknike
  • Gati për përdorim (kuti)
Kapak inspektimi me pllake gipsi per tavane
Kapakë inspektimi për tavane mbi të cilët aplikohet pllaka e gipsit si veshje për një sipërfaqe uniformë.
  • Estetike & dizajn cilësor
  • Gati për përdorim (kuti)