Mbrojtese Kendore

Rimat Mbrojtes Kendor
PVC Profil Kendor 20x12.5x3000
ALU Profil Kendor 25x25
Profil alumini për këndet e drejta. Përforcon dhe parandalon plasaritjen e këndeve në strukturat e gipsit.
  • Fortësi e garantuar
  • Fiksim i sigurtë
ALU Profil Kendor 13x25
Gjysmë profil alumini për këndet e drejta. Përforcon dhe parandalon plasaritjen e këndeve në strukturat e gipsit.
  • Fortësi e garantuar
  • Fiksim i sigurtë