Pllaka gipsi per mure ndares dhe tavane te varur

Blue Acoustic RF & RFI
Pllakë gipsi akustike, kundër zjarrit, për sistemet e thata në ambiente me kerkesa për izolim akustik dhe mbrojtjen nga zjarri.
 • Rezistent ndaj lagështisë
 • Izolim akustik
 • Nuk dëmton ambientin
 • Zjarrdurues
 • Mund të riciklohet
RFI 12.5
Pllake gipsi e përmirësuar, kundër zjarrit dhe lagështisë, për sistemet e thata në ambiente me kërkesa për mbrojtjen nga zjarri dhe lagështira.
 • Rezistent ndaj lagështisë
 • Nuk dëmton ambientin
 • Zjarrdurues
 • Mund të riciklohet
RF 12,5
Pllakë gipsi e përmirësuar, kundër zjarrit, për sistemet e thata në ambiente me kërkesa për mbrojtjen nga zjarri.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Zjarrdurues
 • Mund të riciklohet
RBI 12,5
Pllakë gipsi e përmirësuar, kundër lagështisë, për sistemet e thata në ambiente me prani lagështire si tualete, kuzhina etj.
 • Rezistent ndaj lagështisë
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
RS 12.5
Pllakë gipsi e lehtësuar për sistemet e thata të mureve ndarës dhe tavaneve.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Produkt i lehtësuar
 • Mund të riciklohet
RB 12.5
Pllakë gipsi e thjeshtë për sistemet e thata të mureve ndarës dhe tavaneve.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet