Profile celiku per strukturat e thata

TOP5 C-Profil 100/0,5 mm
Profile CW të montueshëm vertikalisht midis dyshemesë dhe tavanit, për fiksimin e pllakave të gipsit.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
TOP5 C-Profil 75/0,5 mm
Profile CW të montueshëm vertikalisht midis dyshemesë dhe tavanit, për fiksimin e pllakave të gipsit.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
TOP5 C-Profil 50/0,5 mm
Profile CW të montueshëm vertikalisht midis dyshemesë dhe tavanit, për fiksimin e pllakave të gipsit.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
TOP5 U-Profil 100/0,5 mm
Profile UW të montueshëm në dysheme dhe tavane, për fiksimin e pllakave të gipsit.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
TOP5 U-Profil 75/0,5 mm
Profile UW të montueshëm në dysheme dhe tavane, për fiksimin e pllakave të gipsit.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
TOP5 U-Profil 50/0,5 mm
Profile UW të montueshëm në dysheme dhe tavane, për fiksimin e pllakave të gipsit.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
TOP5 CD 3000 27x60x27
Profile CD për strukturën e sistemeve të thata të mureve dhe tavaneve të gipsit.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil CW 50x100x50
Profile CW të montueshëm vertikalisht midis dyshemesë dhe tavanit, për fiksimin e pllakave të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil CW 50x75x50
Profile CW të montueshëm vertikalisht midis dyshemesë dhe tavanit, për fiksimin e pllakave të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil CW 50x50x50
Profile CW të montueshëm vertikalisht midis dyshemesë dhe tavanit, për fiksimin e pllakave të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil UW 40x100x40
Profile UW të montueshëm në dysheme dhe tavane, për fiksimin e pllakave të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil UW 40x75x40
Profile UW të montueshëm në dysheme dhe tavane, për fiksimin e pllakave të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil UW 40x50x40
Profile UW të montueshëm në dysheme dhe tavane, për fiksimin e pllakave të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil UD 3000 29,5x27x 29,5
Profile UD për strukturen e sistemeve të thata të mureve dhe tavaneve të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
Rigiprofil CD 3000 27x60x 27
Profile CD për strukturën e sistemeve të thata të mureve dhe tavaneve të gipsit. Prodhuar sipas normave Europiane EN 10327 DX51D + Çelik të katëgorisë Z.
 • Qëndrueshmëri
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar