Suva me baze gipsi

Rimano 6-30
Suva gipsi ekologjike, për përdorim të brendshëm në trashësi nga 6-30 mm.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Trashësi
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)
Rimano 3-6
Suva gipsi ekologjike, për përdorim të brëndshem në trashësi nga 3-6mm.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)
Rimano 0-3
Suva gipsi ekologjike me fortësi të madhe për përdorim të brendshëm në shtresa 0-3 mm trashësi.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)
Rifino TOP
Suva gipsi ekologjike e përshtatshme për mbushjen e fugave dhe rrafshimin dhe patinimin e sipërfaqes së pllakave të gipsit.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)
Rimano Glet XL
Stuko patinimi me bazë gipsi. Nënshtresë perfekte për bojën, e përshtatshme për aplikim mbi beton.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Kohë e shpejtë pune
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)
Rifix
Ngjitës i thatë për pllakat e gipsit, për aplikim të pllakave në nënshtresa të paratrajtuara.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Fiksim i fortë
 • Gati për përdorim (kovë)
Rimat Lite
Suva gipsi për aplikim me pompë, për rrafshimin dhe patinimin e sipërfaqeve të brendshme.
 • Nuk dëmton ambientin
 • Mund të riciklohet
 • Suvatim i imët manual
 • Cilësi ajri të brendshëm
 • Gati për përdorim (kovë)