UA - Profile perforcimi

UA perforcues dyersh 100
Profile UA për përdorim në kornizat e dyerve në strukturat e sistemeve të thata.
 • Qëndrueshmëri
 • Fortësi e garantuar
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
UA perforcues dyersh 75
Profile UA për përdorim në kornizat e dyerve në strukturat e sistemeve të thata.
 • Qëndrueshmëri
 • Fortësi e garantuar
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar
UA perforcues dyersh 50
Profile UA për përdorim në kornizat e dyerve në strukturat e sistemeve të thata.
 • Qëndrueshmëri
 • Fortësi e garantuar
 • Fiksim i sigurtë
 • Peshëmbajtje e garantuar